„Engendering Solidarity: a Transnational Youth Dialogue” – ESTYD a fost o călătorie pasionantă și împlinitoare având ca scop împuternicirea tinerilor. Am reușit să înțelegem mai bine nevoile tinerilor implicați în proiecte de solidaritate dar și ale celor din comunităților în care activăm, am creat spații de identificare de nevoi. Tinerii au avut oportunitatea să împărtășsească propriile experiențe, opinii sau idei și împreună au conturat idei de proiecte utile în comunitățile lor.

Printre rezultatele proiectului se numără și formarea unui grup informal de tineri entuziaști și proactivi din diferite medii sociale care au decis să pună laolaltă voință și motivație puternică, pasiune, responsabilitate și experiență pentru a contribui la crearea unor comunități mai coezive și mai sigure, astfel a luat formă „EXTENSIVE GENERATION (EGEN)”.

Misiunea grupului informal vizează promovarea incluziunii și implicarea activă a tinerilor pentru a susține dezvoltarea personală, cetățenia activă, voluntariatul și antreprenoriatul social. Grupul urmărește să dezvolte abilitățile tinerilor din diferite medii sociale și etnice dar și cele ale persoanelor cu dizabilități, încurajând participarea activă a celor cu mai puține oportunități în comunitățile locale. Viziunea grupului este de a construi comunități mai sigure și mai coezive, prin programe de mobilitate, proiecte de solidaritate, susținerea inițiativelor locale și internaționale. Totodată, grupul își propune să sprijine interesele și pasiunile tinerilor și încurajează participarea lor în diverse sfere ale vieții publice, subliniind beneficiile programelor Erasmus+ și CES.

Așadar, Adi, Iulia, Cristina, Alexandra, Razvan, și Cătălin, prin implicarea lor în proiectul ESTYD, au devenit membri ai grupului informal „EXTENSIVE GENERATION” (https://www.instagram.com/egenyouth/) și acum, la rândul lor își doresc să încurajeze și alți tineri prin diverse inițiative să devină la rândul lor factori activi ai schimbării în comunitățile lor locale, astfel contribuind la comunități mai sigure și mai coezive.